KU WAX ทางเลือกใหม่ของสารเคลือบผลไม้้
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550
ประเภท : อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา : เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และ วนศาสตร์

       

             ปัจจุบันเวลาเลือกซื้อผลไม้อาทิ เช่น ส้ม แอปเปิล มักพบว่าผลไม้เหล่านี้จะมีเปลือกที่เป็นมันเงาเป็นพิเศษ แลดูน่ารับประทาน มันเงาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากมนุษย์เราเป็นผู้จัดทำให้มีลักษณะดังกล่าว ด้วยการใช้สารเคลือบผิวผลไม้ โดยปกติพืชจะมีไขหรือนวลที่ผิวเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำอยู่แล้ว แต่หลังการเก็บเกี่ยวนวลเหล่านี้มักหายไปทำให้ผักผลไม้เกิดการสูญเสียน้ำ และเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว การใช้สารเคลือบผิวผลไม้นั้นก็เพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำ ทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ให้นานยิ่งขึ้น

            สารชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นสารเคลือบผลไม้ได้ก็คือ เชลแลค (เกรดอาหาร) ซึ่งเป็นสารประเภทไขมัน นิยมนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตสารเคลือบส้มในสหรัฐอเมริกา แคนนาดา เนื่องจากสามารถเพิ่มความมันเงาให้กับผิวส้มได้ดี ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำได้ดี และเป็นสารธรรมชาติ โดยประเทศไทยจัดว่าเป็นแหล่งผลิตเชลแลคที่สำคัญของโลก แต่กลับพบว่า สถานการณ์ผลิตภัณฑ์เคลือบผลไม้สดที่มีการใช้ในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งทำการศึกษาในพืชเมืองหนาว ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการสารเคลือบผิวสำหรับผลไม้สดโดยเฉพาะส้มถึง 500-700 ตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาขายต่ำสุด 120 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 60,000,000-84,000,000 บาทต่อปี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้วิจัยเพื่อหาแนวทางการผลิตสารเคลือบผลไม้ โดยได้ผลิตเป็น KU WAX ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผลไม้สด ผลิตจากสารประกอบจากธรรมชาติซึ่งอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่เป็นอันตราย มีความปลอดภัย KU WAX มีคุณสมบัติเป็นฟิล์มบางๆ ใช้เคลือบผลไม้เพื่อเพิ่มความมันเงา ลดการสูญเสียน้ำหนักจากการคายน้ำ ลดการหายใจของผลไม้ และยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ KU WAX นี้สามารถลดการนำเข้าและลดต้นทุนของเกษตรกร เนื่องจากสามารถผลิตใช้ได้เองภายในประเทศจึงมีราคาถูกลง โดยจำหน่ายในราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้สามารถลดมูลค่าการนำเข้าได้สูงสุดถึง 10,000,000 – 14,000,000 บาท นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบคือเชลแลคอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผลไม้สดที่ผ่านการศึกษาวิจัยในผลไม้เมืองร้อน โดยจากการทดสอบประสิทธิภาพของ KU WAX โดยเคลือบผิวผลไม้ได้แก่ ส้ม
ส้มโอ มะนาว มังคุด และมะม่วง พบว่า สามารถเพิ่มความมันเงาทำให้ผลไม้แลดูน่ารับประทาน ลดการสูญเสียน้ำหนัก ชะลอการสุกของผลไม้ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้เป็นอย่างดี และช่วยปิดบังริ้วรอยขีดข่วนที่ผิวผลไม้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเก็บเกี่ยว KU WAX จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรและผู้จำหน่าย ซึ่งจะช่วยยืดอายุการรักษาผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคลือบผลไม้ราคาประหยัด แถมยังปลอดภัยกับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ท่านใดสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KU WAX สามารถติดต่อได้ที่รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์
0-2562-5016

 

 

  
คณะผู้วิจัย :
อนุวัตร แจ้งชัด
หน่วยงาน :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2561-5016