สารธรรมชาติกำจัดเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง และไรขี้เรื้อนของสุนัข แมว
Ready To Use and Long Expire Date;
Herbal Extracted Acaricide and Miticide for Dogs Cat and Cattles
 
ณรงค์ จึงสมานญาติ วีระพล จันทร์สวรรค์ ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ และ ธเนศร ทิพยรักษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8751-9


1. สเปรย์สารธรรมชาติกำจัดเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง
(KU Natural Extocide Spray)

2. สมุนไพรกำจัดเห็บ หมัด เหา ของโค สูตรเข้มข้นสำหรับผสมน้ำ
(KU Natural Extocide, Concentrated Formula for
mixing with water)

 

          1. สเปรย์สารธรรมชาติกำจัดเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง (KU Natural Extocide Spray)
เป็นสารสกัดสมุนไพรกำจัดเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บ หมัด เหา ได้ ทุกระยะ ทั้ง ไข่ ตัวอ่อน ตัวผู้ ตัวแก่ ตัวเมียแก่เปล่งพร้อมจะวางไข่ โดยหมัด เหา เห็บตัวอ่อน เห็บตัวผู้ จะตาย 100% ภายใน 2 ชม.หลังจากพ่น เห็บตัวเมียแก่เปล่ง จะตาย 85% ภายใน 24 ชม. ที่เหลือจะตายและออกไข่ไม่ได้ภายใน 7วัน และไข่ที่โดนพ่นด้วยสารนี้ จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนไม่ได้ 100% สารนี้ยังสามารถเก็บ ไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 2 ปี ซึ่งได้รายงานประสิทธิภาพของสารสกัดที่มีอายุการเก็บไว้ 1 ปี และ 1.5 ปี ในการประชุมวิชาการฯ แล้วดังนี้

      1. Chungsamarnyart, N. , W. Jansawan, T. Tassanawat and T. Thipayarak. (2003). Efficacy of KU Natural Acaricide against the Brown Dog Ticks. The Proceeding of 41th Kasetsart Univ. Ann.Conf., 1-7 Feb 2003. p. 647-651 (ของสารสกัดเก็บไว้ 1 ปี)
      2. . Chungsamarnyart, N. , W. Jansawan, T. Tassanawat and T. Thipayarak. (2003). Efficacy of Herbal Acaricide; K U Natural Extocide against the Tick, Flea, Lice of Dog. The 28th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), Bangkok, 24-27 Oct.2003. Poster session (ของสารสกัดเก็บไว้ 1.5 ปี)

         2. สมุนไพรกำจัดเห็บ หมัด เหา ของโค สูตรเข้มข้นสำหรับผสมน้ำ
(KU Natural Extocide, Concentrated Formula for mixing with water)

เป็นสารสกัดสมุนไพรกำจัดเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง ที่มีความเข้มข้น สำหรับให้ผู้เลี้ยงโคนม ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นฆ่าเห็บบริเวณขาหนีบเหนือฐานเต้านมได้ เพื่อจะได้ประหยัดและไม่มีผลต่อหัวนม หรือจะใช้ในสุนัขก็ได้ เพียงเห็บจะตายช้ากว่าสูตรสเปรย์ และมีประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บ หมัด เหา ได้ทุกระยะ ยกเว้นไม่ยับยั้งการฟักของไข่ แต่ตัวอ่อนที่ฟักออกมาจะโดนสารที่พ่นไว้นอกไข่ตายเช่นเดียวกัน

         3. U Natural Miticide Lotion (โลชั่นสมุนไพรรักษาขี้เรื้อนของสุนัขและแมว)
เป็นโลชั่นสมุนไพร ใช้หยดราดผิวหนังของสุนัขแมว ที่มีตัวไรขี้เรื้อนแห้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 6-8 สัปดาห์ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสัตว์ ขนจะขึ้นถ้าผิวหนังที่เป็นขี้เรื้อนนั้นยังมีรากขนอยู่ การทดสอบประสิทธิภาพได้เสนอในการประชุมวิชาการ WSAVA

Chungsamarnyart, N. , W. Jansawan, T. Tassanawat and T. Thipayarak. (2003). In vivo Efficacy of Herbal miticide Lotion; K U Natural Miticide against Sarcoptic mange of dogs and cats. The 28th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), Bangkok, 24-27 Oct.2003. Poster session