การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามคุณภาพ
 
ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาชีววิทยาประมง   คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2940-5695

    กุ้งคุณภาพเพื่อการบริโภคและการส่งออก จะต้องสด สะอาด รสชาติดี ไม่มีสารตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และระบบการผลิตจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    ปัญหาที่ผ่านมา การเลี้ยงแบบดั้งเดิมส่วนมากไม่ได้ทั้งคุณภาพและผลผลิต สาเหตุ : ใช้กุ้งสายพันธุ์ดั้งเดิม ตัวเล็ก โตช้า ไม่มีบ่อพักน้ำ ไม่มีการให้อากาศ (เครื่องตีน้ำ) ทำอาหารใช้เอง คุณภาพไม่แน่นอน น้ำเลี้ยงและพื้นบ่อเน่าเสียได้ง่าย ปล่อยลูกกุ้งอย่างหนาแน่น มีการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหายาตกค้างไม่สามารถส่งออกได้
    แนวทางการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามคุณภาพ ใช้ลูกกุ้งสายพันธุ์ใหม่ ที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว กุ้งตัวโตกว่าและโตเร็วกว่าเดิม มีบ่อพักน้ำ ใช้เครื่องให้อากาศบ่อละ 1 เครื่อง ใช้อาหารสำเร็จรูปคุณภาพแน่นอนสม่ำเสมอกว่า อนุบาลลูกกุ้งก่อนแล้วย้ายบ่อ แยกเพศ จะทำให้ได้กุ้งตัวโตกว่า ราคาสูงและให้ผลตอบแทนสูงกว่าการเลี้ยงแบบดั้งเดิม

การเตรียมบ่อและเตรียมน้ำ
    - ตากบ่อให้แห้ง บ่อลึกประมาณ 1.20 เมตร
    - ปรับสภาพโดยเอาเลนก้นบ่อออก
    - สูบน้ำจากบ่อพักน้ำเข้าบ่ออย่างน้อย 1.0 เมตร
    - หว่านปูนโดโลไมท์ 2.5 กก./ไร่ กลางวัน
    - ตีน้ำทิ้งไว้ 1 คืน
    - สร้างสีน้ำและสัตว์หน้าดิน

การสร้างสัตว์หน้าดินและอาหารธรรมชาติ
    - ปุ๋ยสูตร 15-20-0 ไร่ละ 2 กก.
    - ผสมอาหารเบอร์ 1 ไร่ละ 2 กก.
    - รำละเอียด ไร่ละ 2 กก.
    - ผสมน้ำ 10 ส่วน หมักทิ้งไว้ 1 คืน
    - สาดให้ทั่วบ่อ ตีน้ำทิ้งไว้จนเกิดสัตว์หน้าดิน

การปล่อยลูกกุ้ง
    - ปล่อยลูกกุ้งในขณะที่มีแสงแดด
    - ตีน้ำเพิ่มออกซิเจนและปรับอุณหภูมิ
    - เติมเกลือ เพื่อเพิ่มอัตรารอดของลูกกุ้ง

การใช้เกลือในการปล่อยลูกกุ้ง
    - ใส่เกลือในกระสอบๆ ละ 40 กก.
    - ลูกกุ้ง 200,000 - 300,000 ตัว ใช้เกลือ 10 กระสอบ วางห่างกัน 2 เมตร
    - หว่านปูนโดโลไมท์ ทุก 10 วัน
    - เติมจุลินทรีย์ทุก 10 วัน

การให้อาหาร
    - เดือนแรกให้วันละ 4 มื้อ เวลา 6.00 น., 12.00 น., 16.00 น., 20.00 น. (ลูกกุ้ง 100,000 ตัว ให้อาหาร 1 กก./วัน)
    - เดือนที่สองเป็นต้นไป ให้วันละ 3 มื้อ เวลา 6.00 น., 12.00 น., 16.00 น.

คุณภาพน้ำที่สำคัญ
    - พีเอชเช้า ไม่ต่ำกว่า 7.5 พีเอชต่ำอัตรารอดต่ำ
    - พีเอชบ่าย ไม่สูงกว่า 8.5 พีเอชสูง กุ้งโตช้า เปลือกสากไม่ลอกคราบมีซูโอแทมเนียมเกาะตามเปลือก

ปัญหาระหว่างการเลี้ยง
    - เหงือกดำ เหงือกบวม เกิดจากพื้นบ่อไม่สะอาด แก้ไขโดย ถ่ายน้ำแล้ว เติมจุลินทรีย์ เปิดเครื่องตีน้ำ
    - เป็นโรคตัวสีส้ม ส่วนหัวจะมีสีส้ม ตัวซีดกว่ากุ้งปกติ น่าจะมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือ ไวรัส การป้องกันโดยพักน้ำนานอย่างน้อย 10 วัน ก่อนปล่อยลูกกุ้งหรือก่อนการย้ายกุ้งลงไปเลี้ยงในบ่อ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
    - คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืด ฝ่ายกุ้งก้ามกราม 0-1858-3532 , 0-1702-4769
    - คุณวณิชย์ โสวนะปรีชา ฟาร์มเกษตรสมบูรณ์ 0-1723-3975